วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
BUSINESS

เอส ไอ จี คอมบิบล็อคผนึกภาครัฐ และ 50 องค์กรชั้นนำ ร่วมมือกันนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับเป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิด EPR

 

เอส ไอ จี เดินหน้าสู่อีกขั้นของการเป็นผู้บริการโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์กล่องยูเอชที ที่มีความรับผิดชอบและสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง Way Beyond Good ด้วยการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ 50 องค์กรชั้นนำ ผลักดันแนวคิดการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย จัดขึ้นโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE

 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือโดยใช้แนวคิด EPR ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำโดยภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บริโภค ผู้รวบรวม โรงงานรีไซเคิล รวมถึงภาควิชาการและองค์กรอิสระ ได้ร่วมมือในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ให้กลับเป็นวัตถุดิบป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมอีกครั้ง พร้อมกับสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนครบวงจรขึ้น ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)

 

นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด กล่าวว่า “โมเดลการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ เอส ไอ จี สามารถสื่อกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีใช้แล้วอย่างถูกวิธี ภายใต้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ในฐานะผู้ผลิต ได้ก้าวเดินบนเส้นทาง Way Beyond Good อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความรับผิดชอบให้กล่องยูเอชทีใช้แล้วได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามแนวคิด EPR ที่เกิดความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน