วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
CSR

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ใส่ใจจริงจังเป็นปีที่ 11 กำจัดบราเก่าถูกวิธีและยังแปรรูปสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นงานศิลปะ ในชื่อ The Art Of Waste เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์

 

วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ รณรงค์ให้รักษ์โลกด้วยสองมือ โดยการกำจัดขยะหรือสิ่งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งยังเป็นสาเหตุของวิกฤตอื่นๆ อีกมากมาย การบริจาค “บราเก่า” กับ “วาโก้” คือ ส่วนเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อโลก

 

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ก่อตั้งโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทุกคนร่วมกันลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยการแยกขยะ หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) และไม่ก่อให้เกิดขยะชุมชน ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยเฉพาะ “บรา”  ไอเท็มสำคัญสำหรับผู้หญิง ที่วัสดุส่วนใหญ่ผลิตจากโพลีเมอร์ ส่งผลให้ “บรา 1 ตัว ใช้เวลาย่อยสลายกว่า 400 ปี” อีกทั้งการเผาในที่โล่งยังสร้างมลพิษและฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย จึงเปิดรับบริจาคบราเก่าเสื่อมสภาพทุกแบรนด์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยร่วมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP นำบราที่ได้รับบริจาคไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบปิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของ TPIPP ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงานจากฟอสซิลต่างๆ ลดผลกระทบการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือลดโลกร้อน (Global Warming)

 

นอกจากจะนำบราเก่าทุกแบรนด์ที่ได้รับบริจาคนำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังได้นำมาอัพไซเคิล สรรค์สร้างเป็นงานแฟชั่นและงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จึงจัดแสดงนิทรรศการ The Art Of Waste เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์ เพื่อคนรักงานศิลป์และอินเรื่องเรื่องรักษ์โลก