วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
CSR

แคนนอน มอบชุดอุปกรณ์กล้องและเครื่องพรินเตอร์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบชุดอุปกรณ์กล้องดิจิทัลและเครื่องพรินเตอร์รวมมูลค่า 44,714 บาท พร้อมจัดอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้กล้องผ่านระบบออนไลน์ แก่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายสมบูรณ์ ประชุมพันธ์ รักษาการหัวหน้าสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ ร่วมด้วย นางสาววรรเพ็ญ พุฒซ้อน หัวหน้าฝ่ายจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์คนพิการ, นายสมบูรณ์ เหนือกอง เจ้าหน้าที่ธุรการ และนายชยันต์ ปทุมรัตน์ พนักงานบริการ นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่แคนนอนยึดถือและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญา เคียวเซ ที่มุ่งเน้นเรื่อง “การใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม”