วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
CSR

ข้าวแสนดี จับมือ UN WOMEN ส่งต่อพลังสู้ปัญหาความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก ดันแนวคิดสร้างความเข้าใจภายในครอบครัว ลดปัญหาความรุนแรง

 

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวภายใต้แบรนด์ “ข้าวแสนดี” ร่วมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย โดยประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหา และยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว มุ่งหวังลดปัญหาโดยเริ่มต้นเสริมสร้างความรักความเข้าใจในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันต้นตอปัญหาความรุนแรงภายในสังคม

 

กรองทิพย์ ธนถาวรลาภ รองประธานกรรมการ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด เผยว่า “คู่สมรสและครอบครัวสมัยนี้ หลายคนบอกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูก เหตุผลเพราะสังคมทุกวันนี้น่ากลัวและรุนแรงเกินไป เช่นเดียวกับดิฉันเอง เราเป็นตัวแทนของผู้หญิงทำงาน เป็นตัวแทนคุณแม่ และเป็นตัวแทนลูกสาว เราเคยผ่านในช่วงสังคมในวัยและวุฒิภาวะต่างๆ เราได้เรียนรู้ชีวิตได้ผ่านปัญหา และเล็งเห็นว่าความรุนแรงในปัจจุบันจะไม่เกิดขึ้นถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแกร่ง เมื่อทาง ซีเนริโอ และ ยูเอ็นวีเมน นำเสนอเรื่องราวเพื่อลดและรณรงค์ยุติความรุนแรง ในโครงการ ORANGE THE WORLD เราตอบรับทันที เพราะแบรนด์ข้าวแสนดีเองเราก็เป็นตัวแทนผู้หญิงภายใต้แนวคิด Caring & Sharing การสื่อสารภายในครอบครัว ว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ปัจจุบันทิพย์เป็นคุณแม่แล้ว เราสร้างพื้นฐานความคิดที่ดีให้ลูกเข้าใจว่าดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ต้องเคารพในตัวเอง เคารพผู้อื่น ความรุนแรงจะลดน้อยลง เมื่อเราปลูกเมล็ดพันธุ์ดีเข้าไปใน DNA ของพวกเขารุ่นสู่รุ่น อนาคตจะเติบโตผลิดอกออกผลเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกอันดี และวันนี้แบรนด์ข้าวแสนดี มีโอกาสร่วมเป็นตัวแทนกระบอกเสียงให้กับสังคม สามารถทำให้เมล็ดพันธุ์ดีนี้งอกงาม ช่วยกันรณรงค์ให้ตระหนักถึงปัญหา ความรุนแรง โดยเริ่มต้นจากครอบครัวและคนใกล้ชิดก่อน เพราะความรุนแรงไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาภายในครอบครัว แต่เป็นภัยร้ายของสังคมไทย เราอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกันเป็น 1 เสียง ที่จะช่วยให้สังคมดีขึ้น ดิฉันเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นได้ ถ้าเราช่วยกันค่ะ”

 

ล่าสุด ข้าวแสนดี ได้จัดกิจกรรม Happy Day : Happy Super Mom and Kids ร่วมกับ ซีเนริโอ และ ยูเอ็นวีเมน ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมมอบความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร 300 กิโลกรัม ถือเป็นการคิกออฟกิจกรรมเพื่อสังคมแรกของปี โดยมีการหน้าวางแผน CSR ปูพรมให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรี อย่างมีแบบแผนและเป็นรูปธรรมตลอดทั้งปี 2565 ถือเป็นการประกาศจุดยืนครั้งสำคัญของแบรนด์ข้าวแสนดี มุ่งหวังว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่และดียิ่งกว่า

 

ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.khaoddrice.com หรือ https://www.facebook.com/Sandeerice