วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
BUSINESS

รพ. นวเวช เปิดวิสัยทัศน์ปี 65 ชูนโยบาย Customer is Key เผยคนไข้ไว้วางใจหลังเปิดให้บริการครบ 1 ปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพให้เข้าถึงหัวใจผู้ใช้บริการ

 

“โรงพยาบาลนวเวช” โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา เปิดวิสัยทัศน์การทำงานปี 2565 ชูนโยบาย “Customer is Key” เผยคนไข้ไว้วางใจหลังเปิดให้บริการครบ 1 ปี พร้อมประกาศเดินหน้าดูแลสุขภาพทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตอบโจทย์วัตถุประสงค์หลักด้านการบริการและการรักษา ผ่านองค์ความรู้ของแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์มายาวนาน พร้อมมอบบริการที่ดีมีความเหมาะสมกับราคา รวมทั้งมุ่งหน้ายกระดับทางการแพทย์ ผลักดันศักยภาพศูนย์เฉพาะทาง พร้อมจัดตั้งศูนย์เมต้าเวิร์ส (Metaverse Center) เพื่อส่งเสริมการรักษาโรคที่มีความสลับซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

นางกันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล กลุ่มการตลาด เปิดเผยผลการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาว่า “โรงพยาบาลนวเวชเปิดให้บริการตรงกับช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ด้วยความที่ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงให้ความไว้วางใจกับทางโรงพยาบาล เข้ารับการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจและประทับใจกับบริการที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้อย่างเหมาะสม ทั้งในแง่ของการรักษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ”

 

ก้าวต่อไปของโรงพยาบาลนวเวชในปี 2565

 

“ในแง่ของลูกค้าเราใช้นโยบาย ‘Customer is Key’ เน้นเรื่องเซอร์วิสต์มายด์มาเป็นอันดับแรก มองหาแนวทางในการทำอย่างไรจึงจะสามารถให้บริการกับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรให้คนไข้เดินเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วเดินออกไปด้วยความรู้สึกประทับใจ ส่วนในแง่ของการรักษา เราพยายามผลักดันศูนย์เมต้าเวิร์ส (Metaverse Center) หรือศูนย์มะเร็ง เพราะต้องการให้คนไข้โรคมะเร็งได้รับการรักษาที่มีความเหมาะสมกับตัวเองที่สุด ทำให้คนไข้ไม่ต้องกังวลใจตลอดระยะเวลาการรักษา ด้วยการรวบรวมแพทย์ทุกแขนงระดมสมองพูดคุยและวางแผนการรักษาในเชิงบูรณาการให้กับคนไข้ในแต่ละเคส เพื่อมองไปยังเป้าหมายของการรักษาร่วมกันระหว่างคนไข้และทีมแพทย์เฉพาะทาง”

 

“นอกจากศูนย์เมต้าเวิร์ส (Metaverse Center) สำหรับการรักษามะเร็งแล้ว ทางโรงพยาบาลยังมีศูนย์เฉพาะทางสำคัญ ๆ อาทิ ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังและกระดูกคอ (Minimally Invasive Spine Center) ศูนย์โรคระบบสมอง ศูนย์สุขภาพหญิง และศูนย์สุขภาพเด็ก เป็นต้น”

 

ปัจจุบัน นอกจากกลุ่มคนไข้โรคที่มีความสลับซับซ้อนเข้ามารับการรักษาหลายเคสแล้ว ยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายหลักของโรงพยาบาลนวเวช ในการเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพ ที่เข้าถึงได้ง่าย และโรงพยาบาลนวเวช ยังคงเดินหน้าพัฒนาการบริการและการรักษาที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เหมาะสม โดยการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพ  และเทคโนโลยีสนับสนุนการบริการที่ทันสมัย (ศูนย์การเรียนรู้ด้านรังสีวินิจฉัย โดยความร่วมมือระหว่างฟิลิปส์ และโรงพยาบาลนวเวช)

 

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงง่าย พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลนวเวช โทร.02 483 9999 หรือ www.navavej.com