วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
BUSINESS

มิสลิลลี่จับมือ ม.ขอนแก่น ตั้งบริษัทร่วมทุน ปั้นโปรเจกต์ลุย Start-up สร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว

 

“มิสลิลลี่” นำโดยผู้ก่อตั้ง “เรวัต จินดาพล” จับมือกับ ม.ขอนแก่น เตรียมตั้งบริษัทร่วมทุน ลุยธุรกิจ start up ฉีกรูปแบบการจัดการในมหาวิทยาลัยของรัฐ พร้อมวางแนวคิด “Made Locally, Sell Globally” เพื่อให้ธุรกิจไปสู่ตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว

 

นายเรวัต จินดาพล  ผู้ก่อตั้ง (Founder) มิสลิลลี่ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดอกไม้ออนไลน์เจ้าแรกของไทยเปิดเผยว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาตั้งแต่ปลายปี 2564 เพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันและใช้ทรัพยากรที่มีศักยภาพจากทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น นักวิจัย เครื่องมือและองค์ความรู้ เพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังใช้เงินลงทุนน้อยกว่างานวิจัยที่ดำเนินการโดยภาคเอกชนฝ่ายเดียว

 

ขณะเดียวกันกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย ซึ่งมีภาระมากจึงทำให้มีเวลาน้อยในการปฏิบัติงานร่วมวิจัย ทำให้ธุรกิจ start up ในมหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนข้างนอกได้ ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อให้ start up มีความคล่องตัวในการนำงานวิจัยสู่ start up ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี 2565 บริษัทฯ จะมีธุรกิจ start up ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกสู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ

 

นายเรวัต กล่าวต่อไปว่าธุรกิจ start up ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้คือกลุ่ม Green Healthcare  และ Technology ทางด้าน digital platform และ material science ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยกลุ่ม Green Healthcare เป็นการนำสารสกัดจากธรรมชาติเข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพที่มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีของต่างประเทศ

 

ส่วนทางด้าน digital platform คือการพัฒนา platform ขนาดใหญ่ทางด้าน  service industry และ agri-marketplace ที่ครอบคลุมตั้งแต่ upstream ecosystem จนถึง downstream ecosystem ซึ่งรูปแบบ platform สามารถนำไปขยายธุรกิจในต่างประเทศและแข่งขันได้