วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
BUSINESS

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022

 

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022 หรือ สุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลกจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress สถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในงานทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูองค์กรที่มีการบริหารภายในองค์กรที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและบุคลากรขององค์กรให้ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

 

ปัญชลีย์ วีระธรรมวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล  รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในทุกมิติแบบ Digital-First Culture เราเน้นเสริมการเรียนรู้แบบดิจิทัลให้พนักงานซึ่งประจำสำนักงานใน  3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอิตาลี สามารถทำงานแบบไฮบริดสอดคล้องประสานกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย และมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills)”

 

ทั้งนี้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10 กล่าวคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On-the Job Training) (70%) การเรียนรู้ผ่านการแนะนำ หรือสอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ (Coaching/Mentoring) (20%) และสุดท้าย การฝึกอบรมพนักงาน ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (10%) ในยุคไวรัสโควิด-19 องค์กรยกระดับและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา (Anywhere-Anytime) การเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยนำช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาเชื่อมต่อกัน

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ Employee Development โดยสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเลิศตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วย Onboarding Program รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (Talent Development) เพื่อสร้างทีมงานที่มีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จและสร้างเซ็นทรัล รีเทล ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่ทุกคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วย (Building a Winning Team and Making CRC A Great Place to Work)

 

“ในนามเซ็นทรัล รีเทล เราขอขอบคุณและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นกำลังใจที่ทำให้เรายังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยรางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเซ็นทรัล รีเทล ทุกคนและทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุนจนได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกและองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและพัฒนาเสริมสร้างทักษะบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตในอนาคต และมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความเชื่อว่าบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อน CRC Retailligence ให้เป็นยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียในอีก 5 ปีข้างหน้า” ปัญชลีย์ กล่าวปิดท้าย