วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
CSR

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผสานกำลังพันธมิตรมุ่งสร้างรอยยิ้มสุขภาพดีให้น้อง ๆ สู่ปีที่ 7 ภายใต้โครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

 

ประเทศไทยยังมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่มีปัญหาสุขภาพฟันและช่องปาก สาเหตุที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพได้ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ต่างเห็นความจำเป็นของเรื่องนี้  จึงร่วมกันจัดตั้งหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ขึ้นในปี 2558 พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน เดินทางมอบสุขภาพฟันที่ดีให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน การขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพฟันอีกด้วย พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างเข้มแข็ง ปรับรูปแบบการให้บริการเป็น New Normal Mobile Dental Service สอดรับกับสถานการณ์โรคโควิด-19  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) รวมถึงทีมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดที่เราเข้าไปดำเนินการ เดินหน้าภารกิจหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ อย่างเต็มที่ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จของโครงการฯทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาดความร่วมมือและช่วยเหลือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ยังคงสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการที่ดีนี้ไปด้วยกันในปีที่ 7 และในปีต่อ ๆ ไป”

 

คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ แมค แฮปปี้ แฟมิลี่นายวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กไทย และปัญหาสุขภาพฟันเป็นปัญหาที่สำคัญของวัยเด็ก มูลนิธิฯ จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านทันตสุขภาพให้กับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ขอขอบคุณพันธมิตรที่แข็งแกร่งและมีจุดยืนร่วมกันกับเราที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นให้แก่น้อง ๆ ในการก้าวสู่ปีที่ 7 นี้ เรายังคงมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจอย่างเข้มแข็ง โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ได้ให้บริการน้อง ๆ แล้วที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ และมีแผนที่จะจัดกิจกรรมในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มสุขภาพดีให้กับน้อง ๆ ตลอดทั้งปี”

 

ด้วยห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางโครงการฯ จึงได้เตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อาทิ การตรวจหาเชื้อแบบ ATK สำหรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่เข้ารับบริการทุกคน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 และสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) พร้อมหมวกและหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face shield) ตลอดเวลาที่ให้บริการ รวมถึงน้อง ๆ จะต้องอมน้ำยาฆ่าเชื้อในช่องปากก่อนรับบริการ นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่อง External Oral Suction Device (EOS) สำหรับดูดละอองฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างการทำทันตกรรมอีกด้วย

 

ทันตแพทย์หญิงสุขจิตตรา วนาภิรักษ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ผู้นำทีมทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อให้บริการน้อง ๆ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จังหวัดแพร่ เล่าว่า จากการสำรวจข้อมูลด้านทันตกรรมในจังหวัดแพร่ ปี 2562 พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาโรคฟันผุมากที่สุด โดยเด็กวัย 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.5 และเด็กวัย 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 ซึ่งถือว่าตัวเลขค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด

 

“เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วที่ทางจังหวัดแทบไม่ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่เด็ก ๆ เลย แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พันธมิตร และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดแพร่ เราจึงสามารถจัดทริปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่น้อง ๆ ได้อย่างลุล่วง ซึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือ ทีมงานที่เข้มแข็ง การวางแผนงานอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้ สิ่งที่เราได้เรียนรู้และสามารถนำไปต่อยอดได้ก็คือความมั่นใจว่าแม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด เราก็สามารถปรับรูปแบบการให้บริการทันตกรรมเป็นแบบ New Normal Mobile Dental Services เพื่อให้บริการน้อง ๆ ในสถานที่อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

นายราเชน  ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กล่าวว่า ”ผมขอเป็นตัวแทนของนักเรียน และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมาก ที่เข้ามาช่วยเหลือและดูแลรักษาสุขภาพฟันให้แก่นักเรียนของเราตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกเหนือจากการทำทันตกรรมแล้ว เด็ก ๆ ยังได้รับความรู้จากกิจกรรมอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย และเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเข้มงวดตามมาตรการด้านสุขอนามัยมากขึ้น ทางมูลนิธิฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างได้ดีมาก ทำให้ทุกคนมีความมั่นใจ”

 

นับตั้งแต่เริ่มให้บริการจนถึงปัจจุบัน หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”  ได้ให้บริการตรวจรักษาฟันแก่เด็ก ๆ ไปแล้วมากกว่า 38,000 คน และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

“เรามีความเชื่อมั่นว่า ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสยังคงต้องดำเนินต่อไป เพราะเราอยากเห็นพวกเขามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายวิชา พูลวรลักษณ์ กล่าวสรุป

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสที่ดีให้กับน้อง ๆ ด้วยการสนับสนุนโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เทใจ https://taejai.com/th/d/rmhcthailand_dentalcare/ (หักลดหย่อนภาษีได้) หรือร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ที่ www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยสแกน QR Code ที่กล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.rmhc.or.th และ facebook/rmhcthailand