วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
BUSINESS

DIP

ดีพร้อม เร่งติดปีกนักธุรกิจไทย “Creative Content for Business 2021” ติวเข้ม เสริมแกร่งผลิตสื่อสร้างสรรค์ทางการตลาด ปรับตัวสู่ความก้าวหน้าทางโลกดิจิทัล

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม จับมือบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด เผยผลสำเร็จโครงการ “Creative Content for Business 2021” กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการฝึกอบรม 5 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้ตอบโจทย์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ หรือ Creative Content ที่มีคุณภาพทดลองเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page : Woody โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า 50,000 คน และคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 5,000,000 บาท

 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดีพร้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ซึ่งการตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่เป็นทุนสำคัญในการคิดค้น ผลิตสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ และมีเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์ โดยให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ที่นำโดยไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภค (Trend & Lifestyle) ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นแล้วปัจจัยด้านความต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่และความก้าวหน้าทางโลกดิจิทัล จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้ประเทศไทยต้องเร่งสร้างผู้ประกอบการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกได้ทวีความเข้มข้นขึ้น

 

จากแนวทางดังกล่าว ดีพร้อม จึงนำร่องจัดกิจกรรม “Creative Content for Business 2021” กิจกรรมพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ โดยร่วมกับ บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการสร้างสรรค์สื่อและคอนเทนต์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดดิจิทัล โดยมีต้นแบบแนวคิดจากการตลาดแบบ Influencer Marketing พร้อมทั้งการเสริมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 5 วัน จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นและบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ได้รับการพัฒนาให้พร้อมรับกับบริบทการแข่งขันของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองจนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมไทย

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนี้ มีผู้สนใจสมัครที่มีพื้นฐานทางการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอเบื้องต้นเข้าร่วมกว่า 400 ราย และผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 48 ราย เพื่อให้การเรียนและการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาอันจำกัด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และ Influencer ชื่อดังของเมืองไทย และได้ฝึกปฏิบัติและผลิตผลงานจริง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาดจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งผลงานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตผลงานที่ประทับใจ ล่าสุด กิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบเนื้อหาและผลิตสื่อทางการตลาด Creative Content ได้ถูกนำออกเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fan Page : Woody ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากกว่า 50,000 คน

 

นอกจากนี้ ผลงานทุกชิ้นยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งจากคณะกรรมการและประชาชนทั่วไป จนได้ออกมาเป็นผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้น โดยรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานจากทีม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานจากทีม บริษัท Perfect Home Resort จำกัด และ ทีม บริษัท ดอท แดช แดช จำกัด ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเห็นชัดเจนว่าการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงเวลาแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การใช้สื่อสร้างสรรค์มาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนต่อยอดให้ธุรกิจสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน คาดว่าโครงการดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 5,000,000 บาท นายณัฐพลฯ กล่าวทิ้งทาย

 

สามารถติดตามผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Creative Content for Business 2021” ของทีมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ทีมกันได้ที่ช่องทางดังนี้ 1. ทีม บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/pmkpolo 2. ทีม บริษัท เพอร์เฟค โฮม รีสอร์ต จำกัด ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/dheweehome.phr และ 3. ทีม บริษัท ดอท แดช แดช จำกัด (Wendays) ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/wendays.co ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8021 หรือ www.dip.go.th หรือ https://www.facebook.com/dipromindustry