วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
BUSINESS

สิงห์ฯ ต่อยอดนวัตกรรมอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่ม ร่วมสวทช. จัดประกวด Food Innopolis Innovation Contest

 

“สิงห์ฯ” ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทย เติมนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดโครงการประกวด “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ปีที่ 4  โดย “ฟู้ด แฟคเตอร์” ในเครือบริษัท บุญรอดฯ นำองค์ความรู้ ธุรกิจอาหารทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร่วมปั้นคนรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

 

นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด (Food Factors) ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อป้อนให้กับผู้บริโภคในตลาดโลกได้ในอนาคต ด้วยมีวัฒนธรรมอาหารที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และความพร้อมด้านการเกษตรซึ่งเป็นเแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของโลก มุ่งสู่การแข่งขันในการสร้างมูลค่าเพิ่ม มากกว่าแข่งขันในด้านปริมาณการผลิต ดังนั้นการเติมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งเหล่านี้จะทำให้สินค้าของเรามีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นกว่าเดิม  ทั้งนี้ฟู้ด แฟคเตอร์ ได้นำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจอาหารคุณภาพที่ครบวงจร ร่วมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำนวัตกรรมร่วมพัฒนาอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นนำของโลก และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการนำเงินเข้าประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่การเติบโตยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ฟู้ด แฟคเตอร์ ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยผู้สนับสนุน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวด “Food Innopolis Innovation Contest 2021” ปีที่ 4  เปิดเวทีการแข่งขันและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดโดยประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางธุรกิจเพื่อสร้างนวัตกรรม ด้านอาหารตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต

 

สำหรับโครงการ “Food Innopolis Innovation Contest 2021”  เป็นความร่วมมือของผู้คร่ำหวอดธุรกิจอาหาร เพื่อส่งเสริมบุคลากรทุกระดับ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้  ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และเอกชน และสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ในทุกมิติ ซึ่ง ฟู้ด แฟคเตอร์ ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมการแข่งขัน (Co-creator) และเป็นหนึ่งคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการประกวดในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อนวัตกรรมจากมรดกภูมิปัญญาอาหาร (Food Heritage Innovation) และนวัตกรรมอาหารสำหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต (Future Lifestyle Food Innovation)

 

นอกจากนี้ ยังได้นำความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารครบวงจรร่วมเป็น Mentor ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรคนรุ่นใหม่ เติมเต็มไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมทั้งการสร้างโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหารต่อยอดในเชิงพาณิชย์จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเครือบุญรอดฯ โดยรอบชิงชนะเลิศการจะจัดขึ้นในรูปแบบ Virtual online ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน website และ youtube ของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

 

“เชื่อว่าความรู้ ความชำนาญของบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ ในด้านการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนาสู่กระบวนการผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในเครือ จะสามารถเข้าไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันได้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้าง Ecosystem นวัตกรรมอาหารไทยสู่ความยั่งยืน” นายปิติ กล่าว