วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
BUSINESS

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ปั้นพืชน้ำวูฟเฟียสู่เชิงพาณิชย์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนแบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ รับเทรนด์ผู้บริโภครักสุขภาพ

 

บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) โชว์ความสำเร็จงานวิจัยพืชน้ำของไทย ‘วูฟเฟีย’ ชูคุณค่าสารอาหารที่ให้โปรตีนสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ รับภาครัฐผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย รุกเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนพืช (Plant-based Protein) ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ทีวีโฮมช้อปปิ้งและมาร์เก็ตเพลส รับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ห่วงใยรักสุขภาพ

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมพืชน้ำวูฟเฟีย (Wolffia Globosa) หรือที่มีชื่อเรียกภาษาไทยว่า ‘ไข่น้ำ’ หรือ ‘ไข่ผำ’ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชขนาดเล็กที่มีดอก พบได้ในเขตประเทศอบอุ่น สำหรับประเทศไทยพบแพร่กระจายในทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตามแหล่งน้ำนิ่งต่างๆ โดยเฉพาะสระน้ำหรือบ่อน้ำขนาดเล็ก นับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย เนื่องจากวูฟเฟียมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีโปรตีนสูงถึง 2 เท่าของถั่วเหลืองเมื่อทานในปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากัน อีกทั้งมีกรดอะมิโน สารต้านอนุมูลอิสระ แคลเซียม เหล็ก สังกะสี วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณสูง มีไขมันต่ำและไฟเบอร์สูง ช่วยระบบทางเดินอาหาร ป้องกันกระดูกพรุนและยังช่วยบำรุงประสาท

 

ทั้งนี้ ภาครัฐเห็นโอกาสการนำพืชวูฟเฟียมาเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในกระแสความนิยมจากผู้บริโภคที่ใส่ใจการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอาหาร โดยประเมินมูลค่าตลาด Plant-based Food ทั่วโลกอยู่ที่ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มเป็น 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

 

“เราจะสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยเพาะปลูกพืชน้ำวูฟเฟีย เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-base Food รองรับเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ทั่วโลก และจะช่วยสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นฮับผลิตอาหาร Plant-base Food เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก” นายอลงกรณ์ กล่าว

 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต วิจัย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกว่า 70  ปี มาสร้างมูลค่าให้แก่พืชน้ำวูฟเฟีย ที่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ปริมาณโปรตีนและสารเบต้าแคโรทีนสูงและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ผ่านการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเชิงพาณิชย์ รองรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีน (Plant-based Protein) ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ ที่ใช้พืชวูฟเฟียเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ หลังได้เริ่มทำโครงการวิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชวูฟเฟีย (ไข่น้ำ) มาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อทำฟาร์มต้นแบบสำหรับการเพาะเลี้ยง รองรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยว่าจ้าง บริษัท ซีดีไอพี ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และร่วมกับเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาถ่ายทอดการเพาะเลี้ยงแปรรูปพืชน้ำวูฟเฟียร่วมกัน อีกทั้ง JP จะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรเพาะเลี้ยงพืชน้ำวูเฟีย ภายใต้เกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อบริหารและสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมความพร้อมด้านการผลิต การอบแห้ง แปรรูปและบรรจุ รองรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

ขณะเดียวกัน JP พร้อมใช้โรงงานจังหวัดลำพูน ที่มีความสามารถการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ดูแลห่วงใยสุขภาพ และมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัย

 

นายพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา JP กล่าวว่า กลยุทธ์การทำตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีน (Plant-based Protein) ภายใต้แบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์พืชน้ำวูฟเฟีย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผ่าน Multi-Channel Marketing ทั้งสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์ และ Social Media ของบริษัทฯ ในทุกช่องทาง นอกจากนี้ จะจำหน่ายผ่านช่องทาง TV Home shopping,  Market place เช่น Shopee, Lazada เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ห่วงใยสุขภาพ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างแน่นอน

 

นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวีไดเร็ค หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางทีวีและออนไลน์ กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางทีวีโฮมช้อปปิ้งและผ่านออนไลน์มีทิศทางคงที่ แต่กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปี ที่จัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นสินค้าที่เหมาะกับช่องทางการเสนอขายผ่านทีวีโฮมช้อปปิ้ง ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ วิธีการนำเสนอสินค้า และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น สินค้าที่มีคุณภาพและมีงานวิจัยรองรับและมาตรฐานการผลิตสูง ปลอดภัยจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับ GMP จึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากโปรตีนแบรนด์ ‘สุภาพโอสถ’ จะตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการห่วงใยสุขภาพได้เป็นอย่างดี