วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
CSR

ชาวหนองคายร่วมใจทอดผ้าป่าพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ ว.เทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ    

 

ท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาดตัวร้ายอย่างโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบไปแทบจะทุกย่อมหญ้า แต่ไม่สามารถทำร้ายน้ำใจคนไทยที่มีต่อกันได้ พิสูจน์ให้เห็นเป็นประจักษ์กับงานทอดผ้าป่าพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อการศึกษาผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งได้รับน้ำใจจากพี่น้องชาวหนองคายและประชาชนคนไทยที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์กว่า 6 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มีการศึกษาได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ และท่ามกลางของการระบาดในครั้งนี้ ได้เห็นถึงน้ำใจพี่น้องชาวหนองคายที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน ขออนุโมทนาบุญทุกท่านในการทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้ กับการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาเยาวชนผู้พิการ ภายใต้โครงการ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์ พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ ให้มีรายได้ มีงานทำ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

ในการนี้ นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีพระราชทานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการภายใต้โครงการ“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ให้ผ่านไปด้วยดี ทั้งนี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคายและรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ อันนำมาซึ่งความปลื้มปิติให้คณะกรรมการผู้จัดงานและประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวหนองคายเป็นอย่างมาก

 

ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ กล่าวเสริมถึงการจัดงานทอดผ้าป่าพระราชทานฯ ในครั้งนี้เพื่อ 1.) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เพื่อประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน เป็นสถานศึกษาระดับอาชีวะสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน 2.) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในวิทยาลัยฯให้สวยงามและเหมาะสมกับผู้พิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.) เป็นทุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษา ให้ทุกคนได้กินอิ่มนอนอุ่น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้เรียนจนจบ ปวช. และปวส. 3-5 ปี แล้วมีงานทำ ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกของภาคอีสาน ตั้งอยู่จังหวัดหนองคาย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง วิทยาลัยฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553  โดยเริ่มจากการจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาผู้พิการ ต่อมาจึงได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ เป็นโรงเรียนประจำมีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ พร้อมอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นสื่อทันสมัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ปัจจุบันวิทยาลัยมีนักศึกษาพิการที่อยู่ในความดูแลกว่า 60 คน ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สามารถผลิตแรงงานคนพิการไปเป็นบุคลากรระดับมืออาชีพเพื่อทำงานรับใช้สังคมมาแล้วกว่า 628 คน

 

สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการยังสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ธ.กรุงเทพ สาขาบางละมุง บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 342-3-04294-8 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามที่ โทรศัพท์ 081 723 5949 อีเมล์ ajima@mahatai.org  เพื่อช่วยคนพิการไทยได้รับการศึกษา ร่วมต้านภัยโควิดไปด้วยกัน

 

งานทอดผ้าป่าสามัคคี นับเป็นการยกย่องจิตใจของผู้บริจาคที่มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีธรรมของหมู่คณะ และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นรักสมานสามัคคีกันอีกด้วย