วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
CSR

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งกำลังใจและความห่วงใย มอบอาหารและสิ่งของช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชุมชนในต่างจังหวัดสู้โควิด-19 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ยังคงเดินหน้าส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับชุมชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบอาหารกล่อง, ป๊อปคอร์น ทูโก ซิปล็อค และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนมอบให้กับประชาชนในชุมชมจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ ชุมชนบ้านท้องคุ้ง จ.สมุทรสาคร, ชุมชนบ้านเอื้ออาทรวังหว้า จ.ระยอง, ชุมชนเทศบาลศรีมหาโพธิ (ท่าประชุม) จ.ปราจีนบุรี, ชุมชนหัวคันทด จ.ชลบุรี และชุมชนบ้านตำแย จ.อุบลราชธานี

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อน และความยากลำบากจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ครั้งนี้ ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จึงมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันถือเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันท่ามกลางความเดือดร้อนในครั้งนี้ ซึ่งประชาชนต้องเผชิญในวงกว้างมาก ส่วนหนึ่งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้สนับสนุนสั่งอาหารกล่องพร้อมรับประทานนำไปมอบให้กับคนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความยากลำบากได้ด้วย และพร้อมจะขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป