วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
CSR

มิตรผล ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มรายย่อย แจก E – Voucher รายละ 500 บาท พร้อมจัดส่งฟรี* จำนวน 20,000 ราย มูลค่า 10 ล้านบาท

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับหลายภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ที่ต้องปรับตัว ปรับวิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้กิจการสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

 

กลุ่มมิตรผล ตระหนักถึงความยากลำบากในสถานการณ์ดังกล่าวและมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้าง พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการไทยด้วยการแจก E – Voucher รายละ 500 บาท พร้อมฟรีค่าจัดส่ง จำนวน 20,000 ราย รวมมูลค่า 10 ล้านบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มรายย่อย ลดต้นทุน เพิ่มกำไร โดยสามารถนำมาซื้อผลิตภัณฑ์ของน้ำตาลมิตรผลผ่านระบบ LINE  @mitrpholsugar เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และต่อลมหายใจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ละทิ้งความฝัน พร้อมกลับมาเดินหน้าสู้ไปอีกครั้ง รวมถึงเพื่อเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งให้เศรษฐกิจในประเทศไทยกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง

 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง LINE @mitrpholsugar ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 (เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ถึง 17.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2564)

 

*ดูรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่

https://csr.mitrpholsugar.com

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

Call Center เบอร์โทร 02-030-9600

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

 

*เงื่อนไข

 

–        เป็นผู้ประกอบกิจกรรมประเภท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่ใช้น้ำตาล น้ำเชื่อมเป็นวัตถุดิบและต้องมีการประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ (ผู้ประกอบการร้านค้า)

 

–        เป็นผู้ประกอบการที่มีสัญชาติไทย และไม่ใช่นิติบุคคล ธุรกิจแฟรนไชส์

 

–        ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป, มินิมาร์ท, ห้างร้าน หรือร้านค้า, ร้านชำ, ร้านค้าปลีก หรือ ร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

 

–        กรณีที่เป็นร้านที่อยู่ในโครงการของภาครัฐ ให้ใช้รูปถ่าย ป้ายภาพ QR Code จากแอพพลิเคชั่นถุงเงิน และ/หรือ รูปถ่ายผู้ยื่นขอลงทะเบียนกับภาพถ่ายหน้าร้าน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร

 

–        ไม่เป็นพนักงานของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือพร้อมทั้งครอบครัว ไม่สามารถร่วมลงทะเบียนรับสิทธิ์ในกิจกรรมครั้งนี้ได้

 

–        ลงทะเบียนผ่านระบบ Line @mitrpholsugar เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2564 (โดยเริ่มเวลา 08.30 น. ของวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ถึง 17.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

 

–        เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ 20,000 รายแรก

 

–        บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) สามารถเริ่มใช้ได้วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

–        หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center เบอร์โทร 02-030-9600 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

 

การแจ้งผล:

 

–        บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (“บริษัทฯ”) จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) มูลค่า 500 บาท จำนวน 20,000 ราย ทาง website: https://csr.mitrpholsugar.com ภายใน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

–        รายการตามคำสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษในการบริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ ผ่านทางผู้ขนส่งที่ทางบริษัทฯ จัดหาภายในเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า (ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ) ที่น้ำหนักสินค้ารวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักสินค้าเกิน 25 กิโลกรัมต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ  จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มจากน้ำหนักที่เกิน

 

–        บริษัทฯ จะแจ้งรหัสบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ผ่านทาง LINE @mitrpholsugar ตามรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาไว้เท่านั้น

 

–        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้ถือคำตัดสินชี้ขาดของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นที่สิ้นสุด