NEO

กลุ่มบริษัท นีโอ ยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด มั่นใจปลอดเชื้อครอบคลุมทุกโซนในพื้นที่โรงงานผลิต

 

เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้ร่วมงาน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโควิด-19 ในทุกผลิตภัณฑ์ ล่าสุด กลุ่มบริษัท นีโอ โดย บริษัท นีโอ  คอร์ปอเรท จำกัด และ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด บริษัทชั้นนำผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคสัญชาติไทยอันดับ 1 คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ภายใต้แบรนด์ ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, ทรอส, เอเวอร์เซ้นส์, วีไวต์, สมาร์ท และโทมิ พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มหลักปฏิบัติที่เข้มงวด และเคร่งครัดครอบคลุมทุกโซนภายในพื้นที่สำนักงาน โรงงาน และคลังสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้ได้มากที่สุด

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมงานในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีการรณรงค์และขอความร่วมมือผู้ร่วมงาน งดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และงดเดินทางไปต่างจังหวัด รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid Antigen Test  ให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นประจำ ตลอดจนดูแลสวัสดิการของผู้ร่วมงานทั้งในเรื่องการประกันโควิด รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ สเปรย์ทำความสะอาดพื้นผิว และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ร่วมงานทุกคน

 

รวมทั้งสนับสนุนการสร้างจุดพักคอย พร้อมจัดหาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และชุดเครื่องนอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการกักตัวในสถานที่ต่าง ๆ ภายใต้แคมเปญ “NEO for Thais นีโอ เคียงข้างคนไทย พ้นภัยโควิด” เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกัน