วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
HEALTH

Navavej

รพ.นวเวช ร่วมกับโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เปิด “โฮสพิเทล” เพิ่มศักยภาพการดูแล รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

 

โรงพยาบาลนวเวช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 โดยร่วมกับ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เปิด โฮสพิเทล (Hospitel) เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มอาการไม่รุนแรงหรือกลุ่มสีเขียว ภายใต้มาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลนวเวช ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านศักยภาพในการรักษา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรักษา

 

ผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการจะต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจที่ได้รับการรับรองการติดเชื้อโควิดจากโรงพยาบาลอื่นสามารถเข้ารับบริการได้ โดยต้องได้รับการประเมินอาการจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนวเวชก่อน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งให้บริการทางการแพทย์ที่ดีและเข้าถึงง่าย ดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมก้าวเป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางทางการแพทย์ของชุมชน สอบถามรายละเอียดการเข้ารับบริการได้ที่ โทร. 02 483 9999 หรือ www.navavej.com