วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
CSR

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรี เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่หวั่นแม้สถานการณ์โควิด

 

หัวข้อของ ‘การศึกษา’ คือประเด็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหาสะสมที่รอเวลาแก้ไขมีตั้งแต่อุปสรรคการเรียนออนไลน์ การขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการศึกษา ไปจนถึงวิกฤติความเหลื่อมล้ำระดับประเทศ ที่กลุ่มเด็ก ‘ชายขอบ’ ต้องเผชิญ ตั้งแต่ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิด

 

กลุ่มเด็กชายขอบ หรือที่เรารู้จักกันในความหมายของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของการศึกษา และยิ่งในวันที่สถานการณ์การศึกษากำลังเปราะบาง  ผลกระทบใหญ่สุดจึงตกไปสู่จุดที่เด็กชายขอบอยู่อย่างหลีกหนีไม่ได้ ห้องเรียน-อุปกรณ์ที่ขาดแคลนถูกผลัดออกไป ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพการศึกษา หรือทักษะอาชีพเลี้ยงตัวเอง ที่กลายเป็นความหวังห่างไกลไปกว่าเดิม

 

ด้วยสถานการณ์โควิดนี้ จึงทำให้หลายๆ โครงการที่ดำเนินการให้เด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษา ต่างต้องหยุดชะงักลงอย่างเสียไม่ได้ ทว่าก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ตัดสินใจเร่งเดินหน้าสานต่อความตั้งใจ ไม่ให้เด็กชายขอบต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไป หนึ่งในนั้นคือโครงการที่ก่อร่างขึ้นเมื่อหลายปีก่อน และกำลังพัฒนาสู่จุดหมายสำคัญ อย่าง ‘โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้’ จากความร่วมมือของ ‘สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน’ และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นการนำความรู้-ทักษะทางวิชาชีพจากครู และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ทำการเรียนการสอนให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส-ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเด็กชายขอบที่มีความประพฤติดี ขยัน สมควรแก่การส่งเสริม พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนชายขอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับอนาคตในวันข้างหน้า

 

แน่นอนว่าความตั้งใจที่จะ ‘ลงพื้นที่’ ไปให้การศึกษาโดยตรง ถือเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด แต่ในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ผู้ดำเนินโครงการอย่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงต้องผลักดันเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ความตั้งใจที่มีเกิดขึ้นจริง

 

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ผลักดันความตั้งใจของตัวเองเข้าใกล้ความสำเร็จอีกขั้น เมื่อคณะของสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กับสองหน่วยงานสำคัญจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

ผลสรุปของการหารือคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ และพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ โดยนัดประชุมหารือร่วมกับทุกหน่วยงานภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีในสัปดาห์หน้า ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตอบรับยินดีและให้การสนับสนุนร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ (MOU) รวมถึงการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรการทางศึกษา เพื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงพื้นผิวถนน ขุดสระเพื่อการสาธารณูปโภค เป็นต้น นับรวมการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว เช่น แพลตฟอร์มการสอนออนไลน์ ให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอนุเคราะห์อาคารฝึกปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

 

รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวทิ้งท้ายว่า “การตอบรับและสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจังหวัดกาญจนบุรี จะช่วยลดระยะห่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเด็กชายขอบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดเวลานี้ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรี จะได้รับทักษะและมาตรฐานทางการศึกษาที่เท่าเทียมกว่าเดิม พร้อมเป็นลู่ทางของอาชีพเลี้ยงตัวเอง รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมายในอนาคต”