วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
BUSINESS

PR9 รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” (THSI) กลุ่มบริการ ประจำปี 2564

 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Envirionmental Social and Governance) พร้อมเตรียมต่อยอดดำเนินธุรกิจให้เกิดความครอบคลุม สอดรับกับนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล รับความเปลี่ยนแปลงยุค new normal และรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ดึงความเชื่อมั่นและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

 

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เผยว่า “การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ถือเป็นก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จของโรงพยาบาลฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกิดจากความมุ่งมั่นขององค์กรในการบริหารจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ประกอบกับการพัฒนาทางธุรกิจที่แข็งแรง จนสามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

PR9 หรือ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 และใช้เวลาเพียงไม่นาน จึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มบริการ (Service) ประจำปี 2564 โดยกระบวนการคัดเลือก พิจารณาจากแนวทางการกำกับดูแล และแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล บูรณาการนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ธำรงและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในองค์รวม ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสำเร็จของธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบน Business Model ที่สร้างผลประโยชน์สุทธิในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งใกล้และไกล ทั้งยังส่งผลดีต่อมูลค่าของกิจการในระยะยาว เพราะถือว่ามีความเสี่ยงทางธุรกิจที่ลดลง”

 

นายแพทย์เสถียร กล่าวต่อไปว่า “ผลจากการประเมินความยั่งยืน คือผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ PR9 ที่จะใช้ประสบการณ์และข้อแนะนำ มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้เกิดความครอบคลุมและเหมาะสมกับนโยบายการปฏิรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation) ของโรงพยาบาลฯ เพื่อดำเนินการตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลฯ พร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลของบุคลากร ลดความผิดพลาดและความเสี่ยงให้น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้”

 

“นอกจากประเด็นของธุรกิจสถานพยาบาลที่มีความยั่งยืนแล้ว ประโยชน์ของผลประเมินยังช่วยให้ธุรกิจเกิดการพัฒนาในหัวข้อของหุ้นที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ที่ช่วยสร้างโอกาส และทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ PR9 จะเป็นที่สนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG มากขึ้นกว่าเดิม”นายแพทย์เสถียร กล่าวปิดท้าย

 

โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website: www.praram9.com / Line: lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital และทาง Facebook: Praram9 Hospital หรือโทร.1270