วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
BUSINESS

RSPlanB

อาร์เอส กรุ๊ป ผนึกแพลน บี และเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ ตั้งบริษัทร่วมทุน RSPlanB ลุยธุรกิจคอมเมิร์ซเข้าตลาดแมสทั่วประเทศ

 

หลังจากที่ เฮียฮ้อ-สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ไปนั้น ล่าสุดได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม RSPlanB ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจคอมเมิร์ซและการตลาด ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดทั่วประเทศ โดยอาร์เอส กรุ๊ป (“RS”) ถือหุ้น 51% แพลน บี มีเดีย (“Plan B”) ถือหุ้น 39%

 

ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของ Plan B จากเดิม 49% เป็น 39% เนื่องจาก บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“NINE”) เข้าร่วมลงทุนเพิ่มเติม 10% ซึ่งการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้จะส่งเสริมการสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทร่วมทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจคอมเมิร์ซ และยังมีส่วนเสริมให้ Ecosystem ของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับคณะกรรมการบริษัทมี 6 ราย ได้แก่ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, นายวิทวัส เวชชบุษกร, นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล, นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์, นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และนายอานนท์ พรธิติ