วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
SOCIETY

โครงการโรงเรียนสีเขียว โดย ปูนซีเมนต์นครหลวง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข (กลาง) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี และตัวแทนบริษัท ได้แก่ เนติวัฒน์ อ่ำรอด (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร พรปรารถนา ประมุขชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร และนาฏฤดี กฐินเทศ (ซ้ายสุด) CSR Specialist รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้สร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ โครงการโรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหัวใจสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมี พล.ต.ท. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้มอบ พร้อมมี พล.ต.ต. ณพล บุญประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพล.ต.ต. จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช (ขวาสุด) เลขานุการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติร่วมงาน ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ