วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
BUSINESS

สิริน สเปซผนึกกำลังสถาบัน RBL Training Academy ชู digital learning เพื่อตอบโจทย์องค์กร ในยุค New Normal

 

บริษัท สิริน สเปซ จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา (Consulting) ในด้าน People Transformation และบริการฝึกอบรมเทรนนิ่งให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ประกาศจับมือกับสถาบัน RBL Training Academy บริษัทที่ปรึกษาพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการต่อยอดการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

 

นายพีรภูมิ ปราบอริพ่าย ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สิริน สเปซ จำกัด  เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานด้านทรัพยากรบุคคล หรือ HR ในองค์กร นับเป็นงานที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน รวมถึงนโยบายหรือรูปแบบในการดำเนินงานในบริษัทต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป

 

“ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การทำงานในรูปแบบ face to face ที่พนักงานต้องเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อทำงานหรือประชุมร่วมกันนั้น มีแนวโน้มที่ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดและกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงที่มีการล็อคดาวน์ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เราได้เห็นแนวคิดหรือวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆที่หลายๆองค์กรได้ดำเนินการปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home, การสลับวันเข้าทำงานที่ออฟฟิศ, การทำงานหรือประชุมโดยจำกัดจำนวนหรือแม้กระทั่งการประชุมในรูปแบบ Hybrid

 

จากการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดฝึกอบรมเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศและวิทยากรในโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เราได้มองเห็นถึงโอกาสในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่สมดุลและเหมาะสม โดยมีตัวช่วยที่จะทำให้ทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือ interaction ในระหว่างการอบรมให้ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการเรียนแบบ face to face ให้มากที่สุด เพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้”

 

นางสาวกรกนก ยงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ บี เเอล เทรนนิ่ง จํากัด กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมการทำงาน การใช้ชีวิตและ mindset ของคนเรานั้นเปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะตอบโจทย์ความท้าทายของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเราได้มุ่งเน้นในเรื่องการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Digital Learning มาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มทักษะและ Skill set ให้กับลูกค้าเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์ที่เราจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

 

นอกจากนี้ บริษัท สิริน สเปซ มีแผนที่จะร่วมมือกับสถาบัน RBL Training Academy ในการร่วมกันดีไซน์หลักสูตรใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยนำ Virtual training platform ต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อตอบรับกับการเติบโตในธุรกิจฝึกอบรมเทรนนิ่งในรูปแบบออนไลน์ต่อไป