th

T3 Technology และ Huawei ร่วมลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพด้านโซลูชั่นต่างๆ

 

T3 Technology และ Huawei ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยทั้งสองฝ่ายจะเปิดเผยถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในธุรกิจที่ให้บริการกับผู้บริโภคในโซลูชั่นต่างๆ อาทิ โซลูชั่นเครือข่ายองค์กร โทรคมนาคมพลังงาน และ Huawei Cloud โดยมีวัตถุประ:สงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด Mr.Wang  Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology และ Mr.Deng  CEO ของ Huawei (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงและจัดอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดความร่วมมือในด้านต่างๆ