วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
CSR

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้ากลยุทธ์ “3C”Care-Connect-Contribute จุดประกายเยาวชนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

 

โครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนหลักจากทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ช่วยเสริมสร้างสิ่งดี ๆคืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

ในส่วนของการจุดประกายเยาวชน โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ได้เดินหน้าปรับกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ผ่านแนวคิด“3C”คือ1.Care ส่งต่อความห่วงใยให้เด็กๆผ่านกิจกรรม D.I.Y “กล่องไฟ-ฟ้าหรรษา” ส่งตรงความรู้ถึงบ้านและเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า เป็นศูนย์แบ่งปัน“กล่องให้อิ่ม”ส่งข้าวกล่องให้เด็ก ๆและชุมชนที่ขาดแคลน2.Connect เชื่อมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้าให้ไม่สะดุด ด้วยการปรับการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจเป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในช่วงที่ต้องปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าชั่วคราวและ3.Contribute ส่งเสริมการส่งต่อสิ่งดี ๆ ผ่านโครงการPay it forward ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อจุดประกายให้เยาวชนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาตหรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า “สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าสำหรับเยาวชนที่ต้องปิดชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ด้วยความตั้งใจในฐานะการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ควรหยุดนิ่ง และความตั้งใจที่จะส่งมอบความรู้ให้เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าจึงปรับกลยุทธ์กิจกรรมสู่รูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด 3C ประกอบด้วย Care, Connect และ Contribute”

 

สำหรับกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด 3C เพื่อจุดประกายเยาวชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย

 

  1. Care คือการส่งต่อความห่วงใยให้เด็ก ๆผ่านกิจกรรม D.I.Y ส่งตรงถึงบ้าน ด้วยการส่งกล่องไฟ-ฟ้าหรรษาที่มีอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะศิลปะที่บ้าน เพื่อช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในช่วงที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน และกล่องห่วงใยบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ อาทิหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสนับสนุนในเรื่องความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้พร้อมเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ประชาอุทิศ จันทน์ บางกอกน้อย และสมุทรปราการเป็นศูนย์แบ่งปัน“กล่องให้อิ่ม” เพื่อส่งต่อความห่วงใย ให้กับเด็กไฟ-ฟ้าและเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน

 

  1. Connect การเชื่อมต่อการเรียนรู้ได้ไม่สะดุด ในช่วงโควิด-19 ที่จำเป็นต้องปิดศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าชั่วคราว ด้วยการปรับคลาสต่าง ๆ ให้เป็นออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันได้เปิดคลาสการเรียนการสอนแบบออนไลน์รวมแล้วกว่า10 คลาส อาทิ คลาสเรียนศิลปะ ร้องเพลง เต้น กีต้าร์ วงดนตรี เทควันโด คอมพิวเตอร์กราฟิก ทำอาหาร รวมถึงเรียนภาษาต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ไฟ-ฟ้าสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงเวลาที่ต้องอยู่บ้านและล่าสุดได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “ชวนกัน(ต์)คุย” ในรูปแบบออนไลน์ โดยพิธีกรคนดัง กันต์-กันตถาวร มาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตการเป็นนักแสดงจนถึงพิธีกร พร้อมให้ข้อคิดและแนะนำเทคนิคการเดินตามฝัน รวมถึงการมีแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ๆ ไฟ-ฟ้า ได้พูดคุย แชร์ประสบการณ์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ ช่วยเติมเต็มความสุขและผ่อนคลายความเครียดให้เด็ก ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19นี้ได้เป็นอย่างดี

 

  1. Contributeคือการรู้จักส่งต่อสิ่งดี ๆ ผ่านโครงการPay it forward ในรูปแบบออนไลน์เพื่อจุดประกายให้เยาวชนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากไฟ-ฟ้า ไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยให้เด็กไฟ-ฟ้าจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อระดมความคิดในการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์และส่งต่อการให้คืนแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบสินค้า ที่ได้รับจากการเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ เพื่อจำหน่าย หรือการแสดงความสามารถผ่านทักษะการร้องเพลง เต้น และกีฬาต่างๆ นำเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง และนำรายได้ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นี้ส่งต่อคืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไป

 

“โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่ไม่ควรหยุดนิ่ง พร้อมมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ พัฒนาตัวเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ และการเป็นผู้ให้โดยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 เราได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและหลักสูตรให้เป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและความปลอดภัยต่อเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยังคงบรรลุเป้าหมายใหญ่ของโครงการไฟ-ฟ้าโดย ทีทีบี ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน และให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”นางสาวมาริสากล่าวสรุป

 

ไฟ-ฟ้าโดยทีทีบี มุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ติดตามกิจกรรมดี ๆ ต่อได้ที่ www.tmbfoundation.or.th