วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
CSR

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้สังคมไทย มอบทุนกว่า 56 ล้านบาท ให้กับองค์กรและมูลนิธิทั่วประเทศกว่า 50 แห่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 

 

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้ามอบเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ประจำปี 2564” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ให้แก่วัด สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง รวมถึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 56 ล้านบาทตามเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำงานเพื่อสังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

 

จุดเริ่มต้นของการตอบแทนสังคมผ่าน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ซึ่งเป็นทุนส่วนตัวของทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตที่เคยได้รับโอกาสจากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสมัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา โดยทุนการศึกษาในครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตทำให้ทองมามีโอกาส จนสามารถสร้างกิจการของตัวเอง จนกลายเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าประสบความสำเร็จคนหนึ่งของเมืองไทย ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทองมามองเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงริเริ่ม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม

 

นางสาวรัตติมา ห่อหุ้มดี บัณฑิตใหม่ จากคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักศึกษาอีกหนึ่งรายที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ผ่านโครงการทุนเรียนดีจากชนบทต่อเนื่อง 4 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล่าถึงการได้รับทุนว่า “เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาของหนูได้ เพราะมีน้องอีก 2 คนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษาอยู่ หากไม่มีทุนนี้ หนูคงไม่มีโอกาสได้เรียนจบชั้นอุดมศึกษา หรืออาจจะผ่านไปได้อย่างยากลำบากมากเลยทีเดียว ทุนการศึกษาเต็มจำนวนนี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปอย่างมากเกือบจะทั้งหมด ทำให้หนูได้มีเวลาในการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สามารถแบ่งเงินที่ได้จากการได้รับทุนส่งให้ผู้ปกครองดูแลสนับสนุนการศึกษาของน้องได้ด้วย ขอขอบพระคุณเจ้าของทุนเป็นอย่างสูง ที่ได้สนับสนุนให้หนูเข้าถึงและได้รับโอกาสดี ๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และเป็นแรงผลักดันให้หนูทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป”

 

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกเลื่อนนัดการผ่าตัด หรือรอคิวผ่าตัดนาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผ่าตัด (Privilege Surgery) ไปแล้ว จำนวน 92 ราย  ได้แก่ ผ่าตัดข้อเข่า ผ่าตัดข้อสะโพก ผ่าตัดเต้านมเพื่อการรักษา ผ่าตัดเกี่ยวกับตา ( ต้อกระจก,ต้อหิน, ต้อเนื้อ) ผ่าตัดไส้ติ่ง , ไส้เลื่อน และผ่าตัดมะเร็งทางด้านทางเดินอาหาร เป็นต้น

 

อมรศรี สังฆบุตร หนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับโอกาสการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ณ โรงพยาบาลวิมุต กล่าวไว้ว่า “ขอบคุณทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ และโรงพยาบาลวิมุตนะคะที่ช่วยให้ผ่าในครั้งนี้ได้สำเร็จ เพราะว่ารอโอกาสมา 4 ปีแล้วค่ะ ถ้าไม่ได้โครงการนี้ก็ยังต้องทนปวดต่อไป ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ”

 

ทองมาไม่เพียงมอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เป็นเงินบริจาคเท่านั้น ยังสนับสนุน “ทุนทางใจ” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนของพฤกษาเข้ามามีส่วนรวมเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ คัดกรองและหยิบยื่นโอกาสเหล่านี้ให้กับองค์กร โรงพยาบาล มูลนิธิ สถาบันการศึกษาต่างๆ พร้อมกับการติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจเงินที่บริจาคจะได้สร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างแท้จริง เป็นการสร้างความสุขใจแก่พนักงานจิตอาสาที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วย

 

แม้สถานการณ์โควิด-19 จะทำให้สิ่งต่าง ๆ หยุดชะงักลงและทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบทุนได้ในปีนี้ แต่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ยังคงทำหน้าที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมอย่างเข้มแข็ง รวมถึงมีการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ตามเจตนารมณ์เดิมซึ่งมีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2564 นี้นับเป็นปีที่ 12 แล้วที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ได้มอบทุนสนับสนุนให้แก่องค์กรต่าง ๆ รวมกว่า 100 องค์กร เป็นจำนวนเงินรวมกว่า 387 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยทำนุบำรุงศาสนา สนับสนุนทุนการศึกษา และช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง