ซี-วิท เดินหน้ามอบ ซี-วิท 1 ล้านกล่องให้เด็กไทยแข็งแรงลุยที่แรกมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

 

ซี-วิท (C-vitt) เดินหน้าลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการเยาวชนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท (C-vitt) ลุยกิจกรรมใหญ่ “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน” มอบซี-วิท มินิ ผลิตภัณฑ์ วิตามินซี 200% จำนวน 1,000,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14  ล้านบาท ให้เยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) นำร่องที่แรก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยมี โอซามุ โซมะ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบซี-วิท มินิ จำนวน 40,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ จันทิรา สมบุญเกิด (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้