บ้านปู เปิดรับ ผู้ประกอบการ SE” รุ่นที่ 12 ผนึกพันธมิตรติวเข้ม สร้างแต้มต่อธุรกิจ-ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตผู้คน

 

เผยคอนเซ็ปต์ BC4C#12 ร่วมเฉลิมฉลองบ้านปู 40 ปี “Champions of the Future Drive: แชมป์ผู้ขับเคลื่อนอนาคต” ยกระดับผู้ประกอบการสู่ ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง หนุน SE ไทย แก้ไขปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เปิดรับสมัคร “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 12” ตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2566

 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการ BC4C มาตลอด 11 ปี เราได้มีส่วนร่วมส่งเสริมระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem) ในประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมหน้าใหม่ๆ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ นักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยที่ผ่านมาเราได้สร้างผู้ประกอบการมาแล้ว 110 กิจการ ในปีที่ 12 ซึ่งตรงกับบ้านปูครบรอบ 40 ปี เราจึงต้องการยกระดับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SE และยกย่องว่าพวกเขาคือ “แชมป์” ที่นอกจากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับชุมชนและสังคมแล้ว พวกเขายังช่วยยกระดับและช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งยังช่วยกระจายความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม สอดคล้องกับความตั้งใจของบ้านปูที่ต้องการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น (Better Living for All)”

 

โครงการ BC4C ประกอบด้วย 2 โปรแกรม ดังนี้ 

 

  • กระบวนการบ่มเพาะกิจการระยะเริ่มต้น Incubation Program มุ่งส่งเสริมให้กิจการสามารถค้นหาแนวทางในการสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดตัวชี้วัดและแสดงผลลัพธ์การดำเนินกิจการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ องค์ความรู้ในการเริ่มดำเนินงาน เครือข่ายการทำงาน และเงินทุนตั้งต้น ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการจัดเวิร์คชอป การให้คำปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและรุ่นพี่โครงการฯ ในช่วงของการทดลองดำเนินงาน

 

  • กระบวนการพัฒนาศักยภาพกิจการระยะขยายผล Acceleration Program มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการขยายกิจการให้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้นจากการระดมทุนหรือมีพันธมิตรสำคัญเพิ่มเติม ผ่านการนำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจแก่นักลงทุนหรือผู้สนับสนุน (Business Pitching) โดยมีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการจัดทำโปรไฟล์ธุรกิจและแผนการดำเนินงาน (Business Profile) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือคณะที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายผล

 

“ตลอดการดำเนินงาน 11 ปี ทำให้เรามีจำนวนผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือและผู้สนับสนุนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมาจำนวนมาก ในปีนี้ บ้านปู พร้อมด้วย ChangFusion จึงวางแผนเพิ่มกิจกรรม “สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม (BC4C Impact Network)” เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้สนับสนุนทรัพยากรที่ต้องการแก้ไขประเด็นปัญหาสังคมเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตของ SE Ecosystem สู่การสร้างสังคมคุณภาพร่วมกันในอนาคต” นายรัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

 

  • ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 เมษายน 2566
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 087-075-4815 หรืออีเมล banpuchampions@gmail.com