วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
CSR

สรรพสามิต เดินหน้า ESG ทั้งระบบ มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน ให้โรงเรียนทหารการสัตว์

 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ที่ห้าจากซ้าย) อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise เน้น ESG ทั้งระบบ ยกระดับการปราบปรามสินค้าหนีภาษี มอบของกลางยาสูบจำนวน 3.4 ตัน และมอบนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ นำยาสูบไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี พันเอก อำนาจ จังพานิช (ที่ห้าจากขวา) รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมสรรพสามิต และโรงเรียนทหารการสัตว์ ร่วมด้วย ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

การนำบุหรี่ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วมาแปรรูปเป็นน้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้ในการไล่ศัตรูพืชนี้ เป็นโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้สารเคมี (B: Bio) ถือเป็นการนาของเหลือใช้มาหมุนเวียนสร้างคุณค่า (Circular) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเติบโตสีเขียว (Green) ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการทาเกษตรให้กับเกษตรกรเป็นการต่อยอดนวัตกรรมและองค์ความรู้การทาลายยาสูบของกลาง ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต EASE Excise ที่มุ่งเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล