วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
CSR

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ต้อนรับเปิดเทอม มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา พร้อมทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น แก่โรงเรียนบ้านบางจาก จ.สมุทรปราการ มูลค่ากว่า 100,000 บาท

 

อานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “MR. D.I.Y. Cares เป็นโครงการของ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่มุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาค ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ซึ่งถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเรามีหลากหลายกิจกรรม และแคมเปญที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสและมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นี้ ที่ถือเป็นช่วงเทศกาลเปิดเทอมของโรงเรียนทั่วประเทศไทย มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใย พร้อมเติมพลังบวกและสร้างโอกาสให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้นำทีมพนักงานร่วมส่งต่อความสุข เติมเต็มรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านบางจาก ผ่านการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ให้มีความพร้อมแก่การเรียนการสอน รวมมูลค่า 70,000 บาท การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อเป็นทุนต่อยอดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส จำนวน 50 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมมูลค่า 25,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำสิ่งของภายใต้แบรนด์ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มาร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน อาทิ ดินสอสี แฟ้มใส่เอกสาร ปากกาไวท์บอร์ด ปลั๊กต่อพวงสายไฟ กระบอกน้ำสำหรับเด็ก นาฬิกาแขวน ถ่านไฟ สบู่ล้างมือ และอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 10,000 บาท”

 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบางจาก และร่วมวางแผนการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนชุมชนและสังคมไทย ด้วยการร่วมสร้างสังคมที่เติบโตยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดีหลากหลายกว่า 15,000 รายการ ใน 10 แผนก ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’ ให้แก่ลูกค้าในกว่า 600 สาขาทั่วประเทศไทย