วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
CSR

ยัสปาล กรุ๊ป ส่งต่อพลังแห่งการให้ บริจาคผ้าห่มแทนความห่วงใย ให้กับ 5 องค์กรสาธารณกุศล

 

ดนัย สาครสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยัสปาล กรุ๊ป กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 75  ปี  ของยัสปาล กรุ๊ป เราได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมภายในแนวคิด The Power of Sharing ซึ่งเชื่อมั่นในการแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านั้น มีกำลังใจ สามารถพัฒนาตนเอง มีความแข็งแกร่งขึ้น พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ เราจึงได้จัดทำโครงการ ‘ยัสปาล กรุ๊ป ส่งต่อความห่วงใยด้วยพลังแห่งการให้’ โดยการบริจาคผ้าห่มนวมผืนนุ่ม คุณภาพดี ของแบรนด์ Stevens ดีไซน์ด้วยลวดลายสวยงาม มีสีสันสดใส เป็นสัญลักษณ์แทนความห่วงใยและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ต้องการแหล่งพักพิง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มีความสุขภายใต้ผ้าห่มผืนนุ่ม และตื่นมาขึ้นพร้อมกับพลังและกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน”

 

โดยการส่งมอบผ้าห่มแทนความห่วงใยและกำลังใจในครั้งนี้ ยัสปาล กรุ๊ป ได้ดำเนินการบริจาคผ่านองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรตามนโยบายขององค์กรสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals-SDGs), มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดูแลและช่วยเหลือเด็กพิการให้มีการฟื้นฟูพัฒนาการ เพื่อดำรงชีวิตและกลับคืนสู่สังคม, มูลนิธิกระจกเงา ที่ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนเรื่องราวในสังคมให้ได้รับการช่วยเหลือ, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นบ้านพักพิงช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม และ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า หรือถูกทอดทิ้งให้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งนอกจากการบริจาคผ้าห่มให้แล้ว เหล่าพนักงานอาสาสมัครของ ยัสปาล กรุ๊ป ยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อสร้างความอบอุ่นและรอยยิ้ม เติมเต็มกำลังใจอีกด้วย