วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
BUSINESS

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จับมือ ธ.เกียรตินาคินภัทร ออกประกันสะสมทรัพย์พร้อมสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี

 

นาย อาร์ช คอลมิ (Mr. Arsh Kaumi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เดินหน้ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งล่าสุดร่วมมือกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ “KKPGEN Wealth 10/3 (Par)” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยมองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

 

“สำหรับจุดเด่นของ KKPGEN Wealth 10/3 (Par) คือ ชำระเบี้ยประกันระยะสั้นเพียง 3 ปี แต่ให้ถึง 3 ความคุ้มค่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ได้แก่ คุ้มที่ 1 ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 315% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือกรณีอยู่จนครบสัญญารับเงินคืน 320% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มที่ 2 รับเงินคืนระหว่างสัญญา 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 2 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่กำหนด คุ้มที่ 3 โอกาสในการรับเงินปันผลทุกปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป  ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นี้ยังเปิดให้สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 75 ปี ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำประกันภัยให้กับลูกค้าทุกช่วงอายุมากยิ่งขึ้น”

 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในโอกาสของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้จัดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ KKPGEN Wealth 10/3 (Par) และเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ KKP 10/3.5 WIN รับดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากแบบมีสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 10 เดือน โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีด้วยยอดเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท (สูงสุดไม่เกินค่าเบี้ยประกันภัยในปีแรก) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 66 เท่านั้น โดยสิทธิ์มีจำนวนจำกัด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คาดว่าการผนึกกำลังกับเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่าและระยะเวลาการชำระเบี้ยที่สั้นเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินของลูกค้า”