วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
BUSINESS

ไทยเวียตเจ็ท เชื่อม ‘หมอพร้อม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน์ ลดสัมผัส ปลอดภัย สะดวกยิ่งขึ้นทุกการเดินทาง

 

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ยกระดับการให้บริการ เชื่อมระบบ “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและลดการสัมผัสขณะเดินทาง พร้อมตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า

 

ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” บนระบบเช็คอินออนไลน์ของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้า พร้อมรับตรารับรองการฉีดวัคซีน รวมถึงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (Antigen Test Kit – ATK) และการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR บนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มความมั่นใจด้วยการลดการสัมผัสบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน มอบประสบการณ์การเดินทางวิถีใหม่

 

ผู้โดยสารสามารถรับตรารับรองการฉีดวัคซีนโดยการเปิดใช้งานเอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Health Pass) ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store (สำหรับระบบ iOS) หรือ Play Store (สำหรับระบบ Android) จากนั้นลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบหมอพร้อม เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ เลือกเมนู “เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเปิดใช้งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อเสร็จสิ้น ข้อมูลเอกสารรับรองสุขภาพของผู้โดยสารจะเชื่อมต่อกับระบบเช็คอินออนไลน์ของสายการบินโดยอัติโนมัติ เมื่อทำการเช็คอินออนไลน์ ผู้โดยสารสามารถระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และรับตราประทับจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมบนบัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ทันที

 

สายการบินไทยเวียตเจ็ทพร้อมให้บริการเช็คอินออนไลน์สำหรับทุกเส้นทางบินภายในประเทศจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และเส้นทางบินข้ามภูมิภาค ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าได้ภายใน 24 – 1 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทางได้ที่เว็บไซต์  zcheckin.vietjetair.com