Creative Journey ตอน ออกแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

 

TK Park ชวนนักกิจกรรม คุณครู ผู้อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือสนใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้ มาออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะฉีกภาพจำเดิมๆ ในห้องเรียน แล้วทำให้การเรียนรู้น่าสนุกยิ่งขึ้น กับกิจกรรม “Creative Journey ตอน ออกแบบการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” ในรูปแบบ Interactive Virtual Workshop

 

ทีมวิทยากรโดยคุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ และคุณภีศเดช เพชรน้อย สองนักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ผู้ก่อตั้ง BASE Playhouse ที่จะพาทุกคนมาฝึกทักษะ และทดลองออกแบบการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านทางแอปพลิเคชัน ZOOM

 

สมัครได้เลยที่ https://forms.gle/vHg3T8EAbfJ2dKvX8  ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัด !!

 

*ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมผ่านอีเมล ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.*