“ไอ.พี.วัน” เดินหน้าโปรเจค So in Green ยกระดับการคิดเพื่อโลกไปอีกขั้น ตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กร ดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืน

 

ล่าสุด ได้เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือตู้รีฟิล ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน อย่างเป็นทางการครั้งแรก โดยได้พาร์ทเนอร์สำคัญ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการเปิดให้บริการพื้นที่แรก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเมกา บางนา พร้อมเชิญชวนให้มาลองใช้บริการตู้ เพื่อช่วยกันลดขยะพลาสติกในครัวเรือน ตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการใช้ขยะพลาสติกด้วยการใช้ซ้ำ

 

นายอุทัย ธเนศวรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ไอ.พี.วัน เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการรับฟังเสียงของผู้บริโภค ซึ่งหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทคือความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบรนด์ไฮยีน ถือเป็นเจ้าแรกในเอเชีย ที่ใช้วัตถุดิบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable) มาผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1989 และแน่นอนว่าเราไม่คิดที่จะหยุดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนไทย และเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม

 

ล่าสุด ไอ.พี.วัน ได้ดำเนินโปรเจค “Hygiene So in Green” โดยได้ยกระดับการคิดเพื่อโลก ขึ้นไปอีกขั้น จับมือกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง บิ๊กซี เปิดตัว Hygiene Refill Station โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single Use) เพื่อที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกได้เป็นจำนวนมากในอนาคต”

 

ทั้งนี้ บริษัท ไอ.พี. วัน ได้มีโปรเจคนำร่องพัฒนา ตู้รีฟิล Hygiene Refill Station เริ่มที่โรงงานผลิตของไอ.พี. วัน เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ใช้งาน ทางบริษัทได้มีการพัฒนาโมเดลตู้รีฟิลอย่างต่อเนื่องจนได้มาเป็น solution ล่าสุดที่ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่าย (User Centric & Friendly) เพื่อง่ายต่อการขยายโมเดลธุรกิจในวงกว้าง ซึ่งเป็นแผนงานที่สอดคล้องกับข้อมูลของ I.P. Life Lab แพลตฟอร์มที่รวบรวมปัญหาของคนไทย และพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม พบว่า ผู้เข้าร่วมโหวตกว่า 50% ให้ความสำคัญและมีความกังวลใจในเรื่องของขยะ เนื่องจากตัวเลขการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกที่กระจายตัวออกสู่ธรรมชาติ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมลภาวะทางอากาศ ทางน้ำและทางบก และปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค

 

นายวิชัย เบญญาดิลก รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวเสริมว่า “กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด เปิดตัว Hygiene Refill Station หรือตู้รีฟิลผลิตภัณฑ์ไฮยีน ถือเป็นการตอกย้ำถึงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการผลิตสินค้าและการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างธุรกิจ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดตั้งโครงการเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย โดยเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว การร่วมเป็นพันธมิตรกับทางบริษัท ไอ.พี.วัน ครั้งนี้ จึงถือเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ลดปริมาณขยะพลาสติก ที่เป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”