HALLS

HALLS ส่งแคมเปญ “Halls Breath of Thailand” ชวน “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” ฝากร้านฟรี! ให้ธุรกิจรายย่อยได้ไปต่อ

 

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านขนมและของว่าง พร้อมสนับสนุนสังคมและผู้ประกอบการไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 แล้วไปต่อด้วยกัน เปิดตัวแคมเปญ “Halls Breath of Thailand” ที่ฮอลล์มอบลมหายใจให้ธุรกิจทั่วไทยได้ไปต่อ เชิญชวนเจ้าของกิจการและร้านค้ารายย่อย ที่ทำธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และท่องเที่ยว มาร่วม “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” โดย 400 ร้านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการโปรโมตฟรี! ทาง HallsBreathofThailand.com เป็นเวลา 3 เดือน!

 

ฮอลล์ให้ลมหายใจที่สดชื่น และต้องการมอบความสดชื่นกลับคืนสู่คนไทย โดยการเริ่มต้นโครงการต่อลมหายใจให้ร้านค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้มา “ฝากร้านทั่วไทย ไปต่อด้วยกัน” เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าร่วมโครงการง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลร้านค้าในแบบฟอร์มออนไลน์ https://forms.gle/PtGcTCjRqssPwkg77 เพื่อให้เป็น 1 ใน 400 ร้านค้าแนะนำทั่วไทยที่จะได้รับการโปรโมตฟรี! ทางเว็บไซต์ HallsBreathofThailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 อ่านรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/HallsThailand ด่วน! เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น

 

*หมายเหตุ

-ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นเจ้าของร้านค้า และ/หรือมีสิทธิ์ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลร้านค้าเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของฮอลล์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

-ผู้ลงทะเบียน อนุญาตให้ฮอลล์โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือชื่อสถานประกอบธุรกิจของผู้ลงทะเบียนผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ฮอลล์กาหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564

-ฮอลล์จะประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Halls Thailand ภายใน 15ก.ย. 2564

-ฮอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนข้อมูลร้านค้าออกจากกิจกรรม หากพบว่าไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรม หรือปรากฏว่า-ฮอลล์ได้รับความเสียหายหรืออาจได้รับความเสียหายจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้านั้นๆ และสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดกับผู้ลงทะเบียน

-ฮอลล์เป็นเพียงสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่านั้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และมิได้รับส่วนแบ่งการขายจากร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

-การคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และคณะกรรมการสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า