วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
HEALTH

บำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับ โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564’ และติดอันดับ ‘Top 200 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564’ สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล

 

Newsweek นิตยสารและเว็บไซต์ข่าวชั้นนำที่มีผู้อ่านทั่วโลกมากว่า 80 ปี ร่วมกับ Statista บริษัทสำรวจวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ได้เผยผลการสำรวจในปี 2564 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับการยกย่องเชิดชูจากการจัดอันดับ ถึง 2 ผลการสำรวจด้วยกัน ประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ติดอันดับ 1 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทย ด้วยคะแนน 92.05% รวมถึงติดอันดับ 1 ใน 200 โรงพยาบาลแห่งแรกที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564* (World’s Best Hospitals 2021) และ 2. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ติดอันดับ 1 ใน 250 โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564* (World’s Best Smart Hospitals 2021) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับของทั้ง 2 ผลการสำรวจนี้

 

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวในฐานะตัวแทนผู้บริหาร, แพทย์ และบุคลากรของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้และถือว่าได้มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานด้านการแพทย์ของไทยให้กับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามารับบริการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล หลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

 

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา เชื่อว่าหลายอุตสาหกรรมคงตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน ที่เต็มไปด้วยความกังวลและต่างก็เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ในขณะที่ช่วงเวลานั้น บำรุงราษฎร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนำมาตรฐานระดับสากล เรารอช้าไม่ได้และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมาตรการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพราะนั่นหมายถึงความหวังและชีวิตของคนอันเป็นที่รัก ซึ่งทั้งทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ ที่ได้รับขนานนามว่า บุคลากรด่านหน้า ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงระบบการบริหารจัดการของโรงพยาบาลต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ ‘โรงพยาบาล’ คือความหวังและเป็นที่พึ่งแรกและที่พึ่งเดียวที่ผู้คนทั่วโลกต่างนึกถึงในขณะนั้น

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุดโรงพยาบาลฯ ได้ขยายความร่วมมือกับ BC Platforms ผู้นำระดับโลกด้านระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาการทำงานของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ในการถอดรหัสพันธุกรรม ตั้งแต่การจัดเก็บ การจัดการ และการแปลผลข้อมูลในเชิงพันธุศาสตร์ (Genomics Data) ซึ่งเป็นวินิจฉัยเชิงลึกในระดับ DNA หรือการทำงานของยีน โดยบำรุงราษฎร์ได้นำข้อมูลทั้งในส่วนของจีโนมมนุษย์ บน BC Platforms เข้ามาเชื่อมโยงกับข้อมูลในส่วนของสุขภาพผู้ป่วยในระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์บน TrakCare System ของโรงพยาบาลฯ เพื่อรวบรวมเป็น Big Data ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ผล ปัจจุบันบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีนี้เข้ามาปรับใช้ในศูนย์บริการที่มีการวินิจฉัยหรือมีการรักษาที่สัมพันธ์กันในระดับพันธุกรรม ได้แก่ ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน, ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว รวมถึงคลินิกยีนและยา เพื่อการรักษาที่แม่นยำ (precision medicine) แบบเฉพาะบุคคล (personalized medicine) โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลในระดับโมเลกุลมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย ทำให้สามารถเลือกรูปแบบการรักษาและเลือกใช้ยาได้เหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคลได้มากขึ้น รวมถึงยังสามารถป้องกันโรคทางพันธุกรรม และสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Technology) มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ทางการแพทย์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ AI/Big Data, Genomics, Robotics, Scientific Wellness และ Telemedicine เป็นต้น

 

เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า “การที่บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ‘โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564’ และ ‘โรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2564’ นี้ ถือเป็นอีกบทพิสูจน์ที่สำคัญของการรักษาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลเอกชนของไทยในระดับสากลมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ตลอดระยะเวลา 41 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการแพทย์จากทั่วโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ หรือเรียกว่า Bumrungrad Rich Heritage จนเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยทั่วโลก”

 

*ที่มาข้อมูล: https://www.newsweek.com/best-hospitals-2021 และ https://www.newsweek.com/worlds-best-smart-hospitals-2021